DDT

 • Trụ cao tròn 50 tay đúc - TC42
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao 5 mm kẹp tay đúc - TC41
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao thẳng tay uốn 14 - TC40
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn cao tay uốn dẹt - TC39
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn cao tay đúc xoay - TC38
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao tay đúc - TC37
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao tay dẹt - TC36
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn cao tay dẹt - TC35
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao vuông 4040 tay đúc - TC34
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao rỗng - TC25
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao đặc 8 mm - TC24
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC23
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ quả chám ốp má - TC12/O
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ quả chám - TC12
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC08
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC07
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC06
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC05
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC04
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao-TC22
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao-TC20
 • Giá : Liên hệ

© 2007 - Thiết kế bởi Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương

Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3794595, Fax: 0222.3794596, Email: phukienkinh@ddt.vn