DDT

 • Cửa trượt - CT05
 • Giá : Liên hệ
 • Tay cầm - TCC05
 • Giá : Liên hệ
 • Tay cầm cửa-TCC02
 • Giá : Liên hệ
 • Tay cầm cửa-TCC01
 • Giá : Liên hệ
 • Núm cửa - NC04
 • Giá : Liên hệ
 • Bộ cửa trượt hộp 10x40 - CT02
 • Giá : Liên hệ
 • Bộ cửa trượt - CT09
 • Giá : Liên hệ
 • Cửa trượt chạy dưới - CT05
 • Giá : Liên hệ
 • Tay-nắm-TN06
 • Giá : Liên hệ
 • Bản lề thủy lực
 • Giá : Liên hệ
 • Tay nắm - TN04
 • Giá : Liên hệ
 • Tay nắm - TN03
 • Giá : Liên hệ
 • Tay nắm tròn - TN02
 • Giá : Liên hệ
 • Tay nắm 3 khía - TN01
 • Giá : Liên hệ
 • Khóa núm cửa - KNC01
 • Giá : Liên hệ
 • Núm cửa - NC03
 • Giá : Liên hệ
 • Núm cửa - NC02
 • Giá : Liên hệ
 • Núm cửa - NC01
 • Giá : Liên hệ
 • Tay cầm H - TCC06
 • Giá : Liên hệ
 • Tay cầm 35 - TCC04
 • Giá : Liên hệ
 • Tay cầm C - TCC03
 • Giá : Liên hệ

© 2007 - Thiết kế bởi Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương

Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3794595, Fax: 0222.3794596, Email: phukienkinh@ddt.vn