DDT

 • Kẹp kính - KK02
 • Giá : Liên hệ
 • Kẹp kính-KK01
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị chữ T - DV18
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị chữ Y - DV20
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị - DV17/180
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị - DV17
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị - DV19/135
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị - DV19/180
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị - DV19
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị 0 bích tròn - DV05/0
 • Giá : Liên hệ
 • Đỡ kính dưới- GMK03
 • Giá : Liên hệ
 • giằng kính - GMK02
 • Giá : Liên hệ
 • giằng tường - GMK01
 • Giá : Liên hệ
 • Nối kính kính - DV09
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị U - DV08
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị nguyệt - DV07
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị ngắn - DV06
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị bích tròn - DV05
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị tròn 90 - DV04
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị vuông 135 - DV02/135
 • Giá : Liên hệ
 • Định vị - DV02
 • Giá : Liên hệ

© 2007 - Thiết kế bởi Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương

Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3794595, Fax: 0222.3794596, Email: phukienkinh@ddt.vn