DDT

 • Trụ cao tròn 50 tay đúc - TC42
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao 5 mm kẹp tay đúc - TC41
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao thẳng tay uốn 14 - TC40
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn cao tay uốn dẹt - TC39
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn cao tay đúc xoay - TC38
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao tay đúc - TC37
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao tay dẹt - TC36
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn cao tay dẹt - TC35
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao vuông 4040 tay đúc - TC34
 • Giá : Liên hệ
 • Kẹp tay vịn tròn dẹt - GV08
 • Giá : Liên hệ
 • Kẹp tay vịn đôi - GV09
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ tròn thấp 38 - TT19
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm tròn 38 hạ bậc - TT20
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn thấp rỗng ốp má - TT17/O
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn thấp rỗng 2040 - TT17
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm hộp 2040 - TT16
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cánh buồm - TT15
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm kẹp kính sàn - TT14
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép thấp đặc 5 mm - TT02/5
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm vuông 180 - TT18
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao rỗng - TC25
 • Giá : Liên hệ

© 2007 - Thiết kế bởi Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương

Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3794595, Fax: 0222.3794596, Email: phukienkinh@ddt.vn