DDT

 • Trụ kép cao rỗng - TC25
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép cao đặc 8 mm - TC24
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm kẹp kính sàn - TT14
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ tròn kẹp kính sàn - TT13
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn kẹp kính sàn - TT12
 • Giá : Liên hệ
 • Tru đơn thấp ốp má đặc bo - TT05/S
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn thấp bo - TT03/S
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép thấp đặc 8 mm bo - TT02/S
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ kép thấp ốp má đặc bo - TT01/S
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ đơn thấp 16 - TT10
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm tròn - TT06
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm tròn bích 35 - TT11/B35
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ ngàm tròn - TT11
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC23
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ quả chám ốp má - TC12/O
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ quả chám - TC12
 • Giá : Liên hệ
 • Kẹp tay vịn thằng quay - GV03/Q
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC08
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC07
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC06
 • Giá : Liên hệ
 • Trụ cao - TC05
 • Giá : Liên hệ

© 2007 - Thiết kế bởi Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương

Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Tel: 0222.3794595, Fax: 0222.3794596, Email: phukienkinh@ddt.vn